Innovare - Håkon Sjåstad Innovare - Håkon Sjåstad

.

TENESTER

Innovare leverer i tillegg til eigenprodusert programvare, tenester som ikkje berre høyrer til våre eigne program. Tenestene vi leverer er ofte knytt til vår programvare, eller ein forlengelse av funksjonalitet. Nokre tenester er ikkje oppknytta til vår programvare, men som vi tilbyr da dei er basert på lik kompetanse.

RAID

Webutvikling
Vi kan leverere komplette løysingar for heimesider for lag, organisasjonar og bedrifter. Vi kan også levere ferdig oppsette servere med internettenester inkludert løysingar for sikkerhetskopi, lokalt eller fjernkopi. Serverane leverast med eller utan vår eigen programvare. Servere leverast med ønska redundans. Vår føretrekte plattform er LAMP, men vi programmerar med det meste på dei fleste plattformar.

Programmering
Programmering av applikasjoner for Microsoft Windows i fortrinnsvis Assembler, Pascal eller Delphi. Vi programmerer og i PHP og SQL for webapplikasjonar, og plattforuavhengig scriptprogrammering. Vi designer og databaser med tilhøyrande programvare for innsamling og uttrekk av data.

Service
Service, vedlikehald og monteringsløysingar av datamaskiner og tilknytta perifert utstyr.