Innovare - Håkon Sjåstad

.

Oppdatering av Firmapakken 10.17

Bilde av Oppdatering av Firmapakken 10.17 27.10.2019 : Den nye versjonen av Firmapakken har fått ein rekke med nye funksjonar. Ordre, tilbod og innkjøp er no oppdatert med blandt anna meldingar med tilknytning til dokument og anna som gjer det enklare å sende varsel ved endringar og informasjon. Dette reduserer kraftig behovet for intern e-post.
Vis berre overskrifta.

 • Fiks utskrift av faktura med KALK.
 • Loggvindu og logging av SQL-aktivitet for feilsøking i programmet
 • Merking med farge på posteringslinjer i rekneskap
 • Søk på varelinjer i ordre, tilbod, innkøp og faktura
 • Tekstfelt for merknad i varelinje (valg om den skal skrivast ut)
 • Hovudordre og underordre med lenker frå vare i underordre opp til hovudordre
 • Varer i vareregister kan gjerast ugyldige, eller eni kan få spørsmaål og å bruke ei erstatningsvare
 • Prosjekt kan gjerast private og enklare tilgangskontroll på dokumenter til prosjekt
 • Ny forbetra sikkerhetskopiering i Firmapakken.
 • Enkeltlinjer i ordre, tilbod, innkjøp og faktura kan velgast om dei vil skrivast ut
 • Utskrifter og betre sortering i Avvik.
 • Utvida statusrapport på timar i timeregistrering som tek med opparbeida timar.
 • Reisetid i timeregistrering.
 • Ny sortering av HMS, AMU, mal og vernedokument i dokumenter.
 • Utskrift i tilbodsliste med val av dato, statur etc.
 • Ny utskrift i ordre, retting på utskrifter i ordre.
 • Fleire alternativ i val av tidsperiode.
 • Meldinger i Firmapakken.
 • Ny utskrift i personal med sortering på avdelingar.
 • Røyrstrekklista er utvida med felt for rom og etasjer

Meldingar

Bilde av Meldingar 15.09.2019 :


Meldingar i Firmapakken er kun for internt bruk. Meldingane blir lagra i databasen til Firmapakken, og er søkbare. Dei kan knytast til det meste slik som til dømes dokument, ordre, produkt, firma og teikningar. Meldingane kan brukast som dokumentasjon til dømes på teikningar slik at ein kan få dokumentert ein dialog om teikninga. Meldingslista til teikninger er på ei fane i eigenskapane på teikninga. Meldingar reduserer bruken av e-post og har direkte lenke til filer i Firmapakken. Dette gjer at det går raskare og enklare å dele informasjon.
les meir..


 
Innovare logo