Innovare - Håkon Sjåstad Gule meldingar gjer deg meir produktiv og lagrar trden. Innovare - Håkon Sjåstad

.

Ny oppdatering av Firmapakken 10

Bilde av Ny oppdatering av Firmapakken 10 18.08.2021 : Firmapakken er oppdatert til versjon 10.33. Nytt i denne versjonen er risikovurdering av tilbod, ordre og innkjøp. Nytt er og tilknyting av kostnadsstad (costcenter) til tilbod, ordre, innkjøp og faktura. Det er og gjort feilrettingar av mindre feil.

Det er og ei større oppdatering av røyrstrekklista med utvida godkjenning av røyrstrekk og fleire standarddelar til røyrstrekket. Det er no fargekode på røyrstrekka i lista som gjev ei betre oversikt over type røyr.
Det er no dokumentkontroll i teikningsliste slik som på dokument. Sortering og filter i teikningslista er blitt betre og enklare.

Den engelske versjonen av Firmapakken er no meir ferdig, men det står igjen omsetting i ein del modular. Vi har no som mål å få den ferdig i løpet av 2021.

Oppdatering og nedlasting av program frå Innovare er no enklare med Innovare Programoppdatering (iupdate.exe). Dette er tilgjengeleg for 32 og 64 bits operativsystem.

Firmapakken has been updated to version 10.33. New in this version is the risk assessment of offers, orders and purchases. New is also connection of cost center to offers, orders, purchases and invoices. Bug fixes have been made for minor errors.

There is also a major update of the pipeline list, with extended approval of pipelines and more standard parts for the pipeline. There is now a color code on the pipe section in the list which gives a better overview of the type of pipe.
There is now document control in the drawing list as in the document list. Sorting and filtering in the drawing list has become better and easier.

The English version of the Company Package is now more complete, but there is still some transelations left in some modules. We now aim to have it completed during 2021.

Updating and downloading programs from Innovare is now easier with Innovare Program Update (iupdate.exe) . This is available for 32 and 64 bits operating systems.

Meldingar

Bilde av Meldingar 15.09.2019 :


Meldingar i Firmapakken er kun for internt bruk. Meldingane blir lagra i databasen til Firmapakken, og er søkbare. Dei kan knytast til det meste slik som til dømes dokument, ordre, produkt, firma og teikningar. Meldingane kan brukast som dokumentasjon til dømes på teikningar slik at ein kan få dokumentert ein dialog om teikninga. Meldingslista til teikninger er på ei fane i eigenskapane på teikninga. Meldingar reduserer bruken av e-post og har direkte lenke til filer i Firmapakken. Dette gjer at det går raskare og enklare å dele informasjon.
les meir..